D-piirin lionsklubit ryhtyvät auttamaan omaishoitajia arjen askareissa ja jaksa

Omaishoitajat ja läheiset-liitto ry ja Lions-liiton 107-D piiri ovat sopineet yhteistyöstä. Palveluaktiviteetissa mukana olevien lionsklubien vapaaehtoiset auttavat omaishoitajia arjen askareissa.


Yhteistyö käynnistyy kokeiluna kevään 2014 aikana Etelä-Karjalan, Mikkelin, Heinolan ja Kouvolan alueilla. Vapaaehtoistyöntekijät on koulutettu palvelutyöhön yhdessä omaishoitajien paikallisyhdistysten kanssa. Kokemusten myötä yhteistyölle haetaan sopivia toimintamuotoja.


Apua arjessa jaksamiseen


Leijonien tarjoama apu voi olla esimerkiksi ulkoiluseuraa tai kaveria omaishoitajan läheisen harrastuksiin, juttukaveria omaishoitajalle tai hänen läheiselle, aikuista ystävää erityislapselle, kotimiestä asiointien ajaksi ja apua vaikkapa pihatöihin.


Leijonien apu on tarkoitettu perheille, joissa on käynnissä oleva omaishoitotilanne. Avun saajille palvelu on maksutonta. Vapaaehtoiset eivät osallistu varsinaiseen hoitotyöhön.


Omaishoitajan työ on raskasta ja sitovaa


Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.


Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia.  Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Lisätietoa löydät osoitteesta www.omaishoitajat.fi.


Omaishoitajat tekevät raskasta ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. D piirin lionsklubit haluavat olla tukemassa ja auttamassa omaishoitajia arjen jaksamisessa.


  Myös sinä voit olla mukana auttamassa avun tarpeessa olevia lionsklubin jäsenenä. Katso lisätietoja tästä linkistä.