ARS Apurahat

Apurahat ja luokat:

Normaali apuraha:

Apuraha myönnetään klubin tai klubien yhteisesti palveluaktiviteettina suoritettavaan kohteeseen ja määrältään enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin/klubien omien rahasuoritusten tulee olla vähintään saman suuruinen kuin myönnettävä apuraha. Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 10.000 euroa.

Apurahat, joissa palvelutyön osuus on vähäinen:

Apurahaluokka, jossa klubilaisten palvelutyön osuus on vähäinen ja apuraha perustuu suurelta osin klubin ostamien tarvikkeiden ja erikoistöiden hankintaan sekä niiden lahjoittamiseen. Apuraha voi olla enintään 40 % klubin ja apurahan muodostamasta yhteissummasta. Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 6.000 euroa.

Lisätietoja: https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/apurahat/apuraha_luokat/

Lomake: https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/lomakkeet/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠