Piirikuvernöörin tiedote 7. 2019/2020_25.3.2020

Vuosikokous ohjeistus
Hyvät Leijonat!Poikkeustilanteen vuoksi, jokaisen leijonan terveyttä ajatellen ja yhteisymmärryksessä

järjestämme.

Piirin vuosikokouksen Lauantaina 25.4.2020 alkaen klo 12:00 sähköisesti.Joko GoToMeeting, GoToWebinar, WhatsApp tmv. muodossa, jolloin osallistujat seuraavat

kokousta kotikoneelta, läppäriltä, tabletilta tai älypuhelimelta.

Kokouksessa käsitellään piirin sääntömääräiset asiat ja piirin rekisteröinti.Koska suljettu lippuäänestäminen ei ole mahdollista ja on jo nyt todettavissa, ettei mihinkään virkaan ole kuin yksi hakija, ei äänestäminen tästä syystä ole tarpeellista. 

Ehdokkaat esitellään piirilehdessä (http://www.e-julkaisu.fi/leijona/kausijulkaisu/2019- 

2020/mobile.html#pid=1)  ja käsiteltävän pykälän alussa.

Nimitystoimikunta pj. PCC Seppo Söderholm on todennut jokaisen hakijan kelvollisiksi tehtävään.

Piirihallitus esittää IPCC Pirkko Vihavaiselle annettavaksi kannatustodistusta kansainvälisen johtajan tehtävän hakua varten.

Kokoukseen osallistuvat ensisijaisesti klubin viralliset edustajat. 

Tiedot kokousedustajista on lähetettävä puhelinnumerolla ja sähköpostiosoitteella varustettuna

piirikuvernööri Maire Vierikolle 17.4.2020 mennessä sähköisenä maire.vierikko@gmail.com

Muistakaa tarkastaa klubinne tilanne, että kansainväliset ja kansalliset maksut on maksettu ajallaan.

Jokainen 107-D piirin hyvässä maineessa oleva klubi on oikeutettu yhteen viralliseen edustajaan 10 jäsentä kohden. 

Klubin valintaoikeutettujen jäsenten edellytetään olleen jäsenenä yhden vuoden ja yhden päivän laskettuna päivämäärästä 1.3.2020. Kun klubin edellä tavoin laskettu jäsenmäärä ylittää tasakymmenet vähintään viidellä jäsenellä, voidaan klubin kokousedustajamäärää lisätä yhdellä.

Seuraa piirin tiedottamista piirisivulta ja FB-ryhmästä. Kun sähköinen media on valittu, neuvomme esivalmistelut ja tehtävät klubeille. Valmistautuminen jää henkilökohtaiseksi ennakkovalmistautumiseksi. Kokouksen alkaessa 25.4. klo 12.00 ei enää opasteta eikä laiteasennuksiin anneta aikaa.

Kohta 16 Piirin rekisteröiminen107-D piirin säännöt löytyvät lähetetyssä liitteessä.

Piirin rahavarojen hoito on tullut hankalaksi, lähes mahdottomaksi ilman y-tunnusta.

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

Rekisteröity yhdistys pystyy järjestämään tilaisuuksia, olla klubin tukena järjestettäessä

esim. isompia tilaisuuksia. Piiri on oikeustoimikelpoinen. Voi tehdä sopimuksia. Voi olla jäsenenä toisessa yhdistyksessä.

Hyvät kokousedustajat tutustukaa kokousmateriaaliin perusteellisesti ja lähettäkää

mahdolliset kysymykset etukäteen, samoin puheenvuoropyynnöt.Terveisin

Piirikuvernööri

Maire Vierikko

puh 044 2984024

maire.vierikko@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠