Lionsklubit hankkivat äänentoistolaitteet Kouvolan Marjoniemen palvelukeskukseen

Viime kevään aikana tuli Kouvolan kaupungin Marjoniemen  palvelukeskukselta toivomus äänentoistolaitteiden hankkimiseksi palvelukeskuksen tarpeisiin. Hankkeen puuhanaiseksi ryhtyi Lionsclub Kouvola Iriksen presidentti Orvokki Priha.


Kevään aikana tulikin myönteinen vastaus Kouvola Iriksen klubin lisäksi kahdeksalta muulta kouvolalaiselta klubilta. Äänentoistolaitteet luovutettiin Marjoniemen palvelukeskuksen edustaja Raila Uleniukselle tiistaina 3.6.2014.


Presidentti Orvokki Priha totesi luovutuspuheessaan olevansa iloinen voidessaan täyttää klubeille asetetun toiveen. Hän sanoi uskovansa, että palvelukeskuksella varmasti on monia sellaisia tilaisuuksia, joissa äänentoisto on tarpeen ja musiikin kuunteleminen tuottaa iloa vanhuksille.


Klubien välistä yhteistyötä


Lohkon puheenjohtaja Leila Lehtola Iriksistä kiitteli alueen klubien yhteistyön ja yhteen hiileen puhaltamisen voimaa. Yhdelle klubille tällaisen hankkeen toteuttaminen olisi liian iso haaste, mutta useamman klubin mukanaolo mahdollistaa isonkin hankinnan.


Kiitospuheessaan Raila Ulenius sanoi, että talossa järjestetään paljon sellaisia tapahtumia, joissa äänen kuuluminen on tähän asti ollut ongelma.  Toisaalta vanhusten kuulo on heikentynyt, mutta myös ulkotiloissa järjestettävät tapahtumat aiheuttavat omat haasteensa äänen kuuluvuudelle.


Laitteiden hankitaan osallistuivat Kouvolan alueen lionsklubit Voikkaa, Valkeala, Valkeala Vekara, Kouvola Hansa, Kouvola Lukko, Kouvola, Kouvola Honka, Kouvola Salpaus ja Kouvola Iris.


Luovutustilaisuudessa olivat paikalla Kouvola Lukon presidentti Risto Pöysä, Valkealasta Matti Mikkonen ja  Kouvola Iriksestä presidentti Orvokki Priha, lohkon puheenjohtaja Leila Lehtola sekä Arja Ketonen.


Teksti ja kuva: Arja Ketonen