Arne Ritari -säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen Lions klubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen Lions toiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme Lions toiminnan perustamisessa.

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista Lions toimintaa.