Päämajan MyLCI ja MyLion

LCI:n jäsenportaali (MyLCI ja MyLion-tili)

Jäsenportaalin kautta ylläpidetään jäsentietoja (MyLCI) sekä raportoidaan aktiviteetit (MyLION). Myös jäsenportaalin kautta pääsee Lionien koulutusjärjestelmään Learn sekä kansainväliseen verkkokauppaan.

Linkki vie liiton ohjeisiin: https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/it-ohjeet/lcin_jasenportaali_mylion-tili/